Forma poskytované služby: pobytová

Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
- osoby s mentálním postižením
- osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 14 do 60 let. Jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

Obr.5

Cílem odlehčovací služby je zajištění nezbytného odpočinku fyzickým osobám, které se starají o osobu s hendikepem.
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Obr.6

Posláním odlehčovacích služeb je umožnit služby těm osobám, jejichž zákonní zástupci potřebují určitou dobu.

k nezbytnému odpočinku
k vyřešení problémových situaí v rodinách v době nemoci
k nástupu na operaci, k pobytu v lázních
k dovolené a k rekreaci rodičů pečujících celoročně o postižené dítě
při uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy rodiče nejsou schopni zajistit péči doma
k vyřízení krátkodobých záležitostí

Obr.7

Kapacita pobytové odlehčovací služby: 2 osoby
Provoz pobytové odlehčovací služby: nepřetržitý
Úhradu za odlehčovací služby naleznete v přiložené směrnici ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V ODLEHČOVACÍCH SLUŽBÁCH.

Zobrazení: 2061

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze