• Jiné je tvé dítě, jiné ve svém duševním bohatství,
  • jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu
  • jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale ne horší.

 

Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně (mytí, koupání, inkontinence, menstruace, nevolnosti, péče o vlasy, použití WC).

Hygienická péče je zajištěna dle přání, potřeb a zvyklostí klientů.

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 5059

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze