skupina

 • zkvalitňujeme poskytované služby
 • snažíme se o další rozvoj s ohledem na individuální potřeby klientů
 • usilujeme o zařazení zařízení do procesu Transformace sociálních služeb


Principy naší služby, podle kterých postupujeme:

 • do středu zájmu stavíme vždy klienty – úctu k člověku, zachování jeho důstojnosti, respektování osobnosti, práv a svobody, jejich možnosti, potřeby a zájmy
 • ke klientům uplatňujeme individuální přístup
 • bereme je jako partnery
 • jejich rozhodnutí vnímáme vždy jako důležité
 • věříme v možnosti a schopnosti našich klientů a snažíme se na nich stavět
 • podporujeme využívání běžně dostupných veřejných služeb

Pomáháme rodinám, pro které je nepřetržitá péče o osoby s hendikepem fyzicky i psychicky náročná a umožňujeme klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.

Usilujeme o zařazení do procesu transformace sociálních služeb. Transformací odstraníme nedostatky dosavadního způsobu života našich klientů. Obě naše budovy jsou částečně bariérové, většina pokojů je vícelůžkových. Technické zázemí a kanceláře se prolínají s prostorami klientů. Důsledkem je:

  • nedostatek soukromí některých klientů kvůli vícelůžkovým pokojům
  • nedostatek soukromí ve velké koupelně ( vana , WC a sprcha jsou oddělené jen plentami)
  • velké množství klientů ubytovaných na hlavní budově různého věku a postižení
  • přehuštěním klientů dochází k agresivním projevům a vzájemnému napadení klientů
  • nemožnost partnerského soužití
  • není možné vyhovět přání o přestěhování klienta
  • bariérovost na hlavní budově – pro vozíčkáře máme k dispozici přenosnou plošinu pro vstup do budovy – výtah vede pouze do prvního poschodí – stavebně nelze vytáhnout do druhého poschodí, nelze použít ani schodolez ( strmé, úzké schody)
  • budova čp. 143 je v přízemí bezbariérová. Po transformaci zde budou dvě domácnosti, v 1. poschodí pro klienty schopné pohybu.
  • dílny a kanceláře jsou v budovách zařízení, kde se poskytuje i ubytování
  • v semilském regionu není žádné pobytové zařízení pro dospělé osoby s postižením s celoročním provozem, bylo řešeno i na komunitním plánování
  • rodiče klientů stárnou, ze zdravotních či jiných důvodů se již nemohou starat o své děti, chtějí mít do budoucna jistotu, že o ně bude dobře postaráno ve známém prostředí.

 

Zamýšlená vize znamená jistotu pro klienty, že najdou svůj trvalý domov v místní komunitě, naučí se žít samostatně, budou mít své trvalé soukromí, zlepší se jejich kvalita života, budou žít běžným způsobem ostatních občanů, mohou žít partnerským životem, budou využívat veřejné služby s jistotou, že podpora pracovníků zůstane dle jejich individuálních potřeb. Budou zachovány principy normality, rytmus běžného dne a týdne, oddělení sféry práce od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního období atd. Znamená to, že život klientů se bude stále víc podobat životu jejich současníků.

Postupujeme v přípravě na samostatný život, aby část klientů mohla žít v samostatných chráněných bytech v běžné zástavbě.
skupina

Spolupracujeme s o.p.s. Rytmus na zapojení schopných klientů na volný trh práce.

Pro ty, kteří nejsou samostatně schopni žít, plánujeme výstavbu dvou dvojdomků. MěÚ Semily nám vyšel vstříc a zablokoval prodej pozemků vhodných k výstavbě domků.

Potřebné změny při transformaci si vyžádají značné finanční prostředky, proto uvítáme jakoukoliv sponzorskou činnost, finanční výpomoc a pomoc při realizaci těchto aktivit.


Děkujeme vám, že máte pochopení pro snahu dát plný smysl životu našich spoluobčanů s hendikepem.

Zobrazení: 6829

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze