• Jiné je tvé dítě, jiné ve svém duševním bohatství,
  • jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu
  • jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale ne horší.

 

Poskytujeme informace k řešení nepříznivé sociální situace, o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osoby a o jiných formách pomoci (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče).

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 4042

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze