• Jiné je tvé dítě, jiné ve svém duševním bohatství,
  • jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu
  • jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale ne horší.

 

Provádíme nácvik pracovních návyků (mladší klienty dovážíme do ZŠS v Semilech, dospělí navštěvují trivium, kde procvičujeme základní znalosti. Úklid, údržba, nákup, vaření a stolování je přípravou na samostatný život.
Vedeme k uplatnění ve společnosti (práce v dílnách – keramická, košíkářská, textilní, víceúčelová, na výrobu svíček, pro schopnější práce mimo zařízení). Pro zájemce probíhá výuka práce na počítačích, klienti se mohou naučit i pracem na zahradě. Spolupracujeme s o.p.s. Rytmus, které pomáhá klientům se zařazením na otevřený trh práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 5574

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze