OŠETŘOVATELSKÁ péče - pouze pro pobytovou službu.

Zdravotní péče je zajištěna smluvně lékaři. Ošetřovatelskou péči v zařízení provádí dle ordinace lékařů kvalifikovaná všeobecná sestra při ranní službě. V její nepřítomnosti je dostupná telefonem. Při zhoršení zdravotního stavu klientů pracovník mající službu volá RZP nebo zajistí ošetření lékařem na pohotovosti. Pro uživatele jsou dále zajištěny pravidelné preventivní prohlídky včetně různých vyšetření u odborných lékařů. Dle potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky (klinický psycholog, logoped,...). Podle rad odborníků pokračujeme v logopedické péči a prohlubujeme alternativní a augmentativní metody komunikace.

REHABILITAČNÍ PÉČE – i pro denní stacionář .

Rehabilitace je poskytována každému klientovi podle jeho potřeb a přání v příjemném prostředí. Zajišťuje ji fyzioterapeutka na základě doporučení odborného lékaře a zpracovaných rehabilitačních plánů. Využívá se léčebná tělesná výchova, kondiční cvičení, klasická či reflexní masáž, Kabatova technika, postizometrická relaxace, fyzikální terapie – laser, biolampa, solux, perličkové koupele a posilovací cvičení na přístrojích – cyklotrenažer, koncept II, elektrický pohyblivý trenažer chůze a běhu.
Ze speciálních rehabilitačních metod využíváme, hipoterapii, zajistili jsme vhodné ortopedické a protetické pomůcky atd. Pro uživatele organizujeme turistiku, cykloturistiku, plavání, výlety. Klienti se účastní sportovních olympiád, bowlingu ve veřejných tělocvičnách a dalších aktivit.
Klienti využívají i relaxační místnost, snoezelen. V ní se klient zbaví okolních často stresujících podnětů, uvolní se a jeho smysly mohou být podněcovány vjemy, které jsou mu příjemné, potěšující, případně přinášející nové stimuly. Klient může snít nebo být pod dohledem pracovníka aktivní, rozvíjet svou fantazii a schopnosti.
Více je vidět z fotografie vybavení našeho pokoje snů. Základem je vyhřívané vodní lůžko. Kdo chce, může ležet na rozkládacím kuličkovém křesle. Podle přání, potřeb a vhodnosti pro klienta je pouštěna relaxační hudba. Místnost může být provoněna vonnými oleji. Klientovy smysly mohou být stimulovány světelnými efekty – svítícími kabely, barevnými odrazy od zrcadlové koule. Místnost může být doplněna dalšími pomůckami podle potřeb klientů. Vše se děje pod vedením zkušeného pracovníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 5793

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze