Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
- osoby s mentálním postižením
- osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 60 let. Jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

Obr.4

Cíl ambulantní služby Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní rozhodování, plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do místního společenství.
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Posláním denního stacionáře je umožnit docházejícím klientům pobyt v domácím prostředí týdenního stacionáře. Formou pracovních činností v dílnách získávají nácvik a upevňování motorických i psychických schopností a dovedností. V rámci pracovních a volnočasových aktivit podporujeme uživatele v dalším sociálním začleňování – zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života. Jsou to služby dle přání a potřeb uživatelů, které směřují ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Naše služba znamená i nabídnutou ruku rodinám, které by mohly podlehnout vyčerpání, mezilidským konfliktům z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Rodinným příslušníkům či přátelům klientů tím nabízíme časový prostor pro možnost seberealizace v pracovním procesu. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

Kapacita denního stacionáře je 12 osob, jde o maximální okamžitou kapacitu. Provoz stacionáře je od pondělí do pátku, každý den od 7.00 do 18.00 hodin

Podrobný rozpis plateb úhrady za poskytované služby v denním stacionáři naleznete v přiložené směrnici ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI.

Zobrazení: 2293

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze