Pomáháme klientům udržet kontakt se svou rodinou a s prostředím, ve kterém klient žije a bude žít. Kontakty se společenským prostředím klienti navazují a udržují při společenských setkáních, při vyřizování svých záležitostí a potřeb u lékaře, na úřadech a ve službách občanské vybavenosti, návštěvou kulturních zařízení a běžným stykem se spoluobčany. Moderní společenský kontakt budují i na sociálních sítích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 8930

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze