• Jiné je tvé dítě, jiné ve svém duševním bohatství,
  • jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu
  • jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale ne horší.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomáháme při uplatňování práv a zájmů klientů (porada u odborníků, alternativní komunikace, logopedie – odstraňování vady řečí, rehabilitace). Doprovázíme klienta a zároveň vedeme k samostatnosti při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 5226

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze