• Jiné je tvé dítě, jiné ve svém duševním bohatství,
  • jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu
  • jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale ne horší.

 

Klientům poskytujeme nácvik samostatného života ve společenském prostředí. Nácvikem orientace v místě i okolí, nácvikem volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí, prací na počítači, výlety, exkurzemi, začleňováním do občanských aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 5408

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze