Klientům poskytujeme nácvik samostatného života ve společenském prostředí. Nácvikem orientace v místě i okolí, nácvikem volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí, prací na počítači, výlety, exkurzemi, začleňováním do občanských aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 6348

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze