UBYTOVÁNÍ – pouze pro pobytovou službu

Ve dvou budovách máme 4 pokoje jednolůžkové, 2 dvoulůžkové, 6 pokojů tří a vícelůžkových, sociální zařízení společné pro více uživatelů
Zajišťujeme také úklid, praní, a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

01

Pokoje slouží k týdennímu a odlehčovacímu pobytu uživatelů. Dvě lůžka jsou rezervována k odlehčovacímu pobytu případných žadatelů.
Pokoje mají obvyklé vybavení přizpůsobené stupni postižení a věku. Uživatelé si mohou upravit vzhled svého pokoje, mohou používat vlastní elektrospotřebiče, rádio, televizi a přehrávače. Klienti mohou v zařízení přijímat návštěvy, pokud nebudou rušit své spolubydlící. Pro zachování soukromí vlastní klíč od svého pokoje, nebo alespoň klíč od osobní skříňky na pokoji.

02

Zároveň mohou naši klienti užívat vybavení zařízení – společenskou místnost, kuchyňku, sociální zařízení a zahradu. Ve společenských místnostech jsou k dispozici počítače napojené na internet a audiovizuální prostředky.

Zobrazení: 6913

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze