Plán akcí na rok 2019

CELOROČNÍ AKCE

  • Hudební kroužek každou středu v 15 hodin – střídavě na Dolním oddělení a v Brandově domě
  • Návštěva kina Jitřenka – Bio senior – vybrané filmy o čtvrtcích
  • Canisterapie každé úterý odpoledne střídavě na hlavní budově a na budově čp. 143
  • Hipoterapie dle zájmu klientů
  • Golf u pana Cermana dle zájmu klientů
  • Bowling dle zájmu klientů
  • Tělocvična v Lomnici nad Popelkou
  • Další kroužky s pracovníky podle rozvrhu a zájmu klientů
  • Návštěva muzea a výstav dle zájmu klientů
  • Oslava narozenin klientů na odděleních – významnější jsou 18.,30.,40. a 50. narozeniny

LEDEN
22. 1. od 17 hod. Hovory nad Biblí – muzeum Semily
24. 1. Výlet na rozhlednu Štěpánka
Výlet klietů do Jičína dle zájmu klientů

ÚNOR
Návštěva Jilemnice – Krakonoš
19. 2. od 15 hod. Taneční čaje v KD Golf Semily – pořádá Podkrkonošská společnost
23.2. - 30. narozeniny Zdeněk Tryzna
26. 2. od 17 hod. Hovory nad Biblí – muzeum Semily

BŘEZEN
12.3. muzikál Kvítek mandragory
21.3. 13 hodin Diskotéka v Tereze pro klienty
26. 3. od 17 hod. Hovory nad Biblí – muzeum Semily
31.3. - 1.4. Jarní jarmark a dny otevřených dveří – Život bez bariér Nová Paka
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně
Výstava nebo exkurze dle přání klientů či nabídek

DUBEN
1.4. Matějská pouť – Výstaviště Praha
2. 4. – Zapojení se do akce Světový den autismu
8.-11.4. - Velikonoční prodejní trhy v Liberci
10. 4. od 17 hod.- Zahájení prodejní výstavy výrobků v rámci festivalu Patříme k sobě
12. 4. od 13 hod. – Schůzka s rodiči spojená s prodejem výrobků + předváděcí akce spol. Autocentrum Jičín
23. 4. od 17 hod. Hovory nad Biblí – muzeum Semily
23. - 26.4. 22. ročník festivalu Patříme k sobě (prodejní výstava výrobků, koncerty, diskotéka a další doprovodné programy)
24.4. v 18 hod. Diskotéka v Golfu v Semilech
30. 4. Pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů
Přednáška pro klienty o slušném chování a partnerské vztahy - OS Rytmus
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně

KVĚTEN
23.5. 13 hod. Diskotéka v Tereze pro klienty
28.5. v 17 hod. Hovory nad Biblí – muzeum Semily
Exkurze na Policii v Semilech – termín bude upřesněn
Exkurze do velkokapacitní kravína v Příkrém – termín bude upřesněn
Návštěva cukrárny
Tradiční vyjížďka na Dlouhý
Zpíváme country písně s hudební skupinou MUDr. Zahrádky
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně
Sportovní odpoledne v Liberci
Společné setkání s občany Benešova u Semil - termín bude upřesněn

ČERVEN
16.6. Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou – vysoupení klientů a prodej výrobků
25. 6. od 17 hod. Hovory nad otevřenou Biblí – muzeum Semily
28.6. Pouť v Semilech
Westernový den v Semilech
Výlety jednotlivých oddělení na přání klientů (ZOO, Muzeum ŠKODA Mladá Boleslav ...)
Společný poznávací výlet do Prahy – skupiny dle zájmů - datum bude upřesněn
Tak to umíme my – náměstí Semily – Podkrkonošská společnost
Zazpíváme si při opékání, kytara p. Koťátko
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně

ČERVENEC – SRPEN
Týden ve stanu u vody
Koupání na koupališti
Výlety na přání klientů – (hrad Kost, Adršpach, protržená přehrada, Sněžka, Ještěd ...)
Diskotéky na přání klientů
Ozdravný pobyt na horách nebo u vody
Koupání na Kristýně
Zahradní párty s opékáním – Loučení s prázdninami

ZÁŘÍ
Semilský pecen
12.9. Jičín město pohádky
19. 9. Disko v Tereze
24. 9. od hod. Hovory nad Biblí – muzeum Semily
Krakonošův trojboj – Podkrkonošská společnost
Sportovní den – kuželky, pingpong, člověče nezlob se, hod míčem
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně

ŘÍJEN
Semilské impulsy aneb Tvoříme duší – Golf Semily
Výstava exotického ptactva – Golf Semily
9.10. Akce v rámci týdne sociálních služeb – Den otevřených dveří
Muzikál dle nabídky divadla Brodway
18. 10. Schůzka s rodiči s prodejem výrobků
22. 10. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily
Diskotéka v Tereze - DJ Lula a Beyer
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně

LISTOPAD
6.11. Beseda klientů ve spolupráci se sdružením Rytmus
22.11. - oslava 40. narozenin Vláďa Nýdrle
24.– 25. 11. Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří – Nová Paka – Život bez bariér
26. 11. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily
Plesy a další akce z nabídky Asociace poskytovatelů soc. služeb
Koncert v Golfu dle nabídky
Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně

PROSINEC
4. 12. Mikulášská nadílka v Tereze
5. 12. Mikulášské čaje – Golf Semily – Podkrkonošská společnost
12. 12. Ples v Pěnčíně
13. 12. Vánoční posezení s rodiči v Tereze
17. 12. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily
19. 12. Štědrý večer v Tereze

Vánoční nákupy klientů v Liberci
Vánoční prodejní trhy – KÚ Liberec, Obecní úřad Benešov u Semil, Bratrouchov, .....

Seznam se aktualizuje podle přání klientů, došlých nabídek a podnětů Kulturního kalendáře.

Zobrazení: 4521