Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
- osoby s mentálním postižením
- osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 14 do 60 let. Jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

Cíl pobytové služby: Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní rozhodování,plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do místního společenství.

Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Obr.2

Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj jejich osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejích každodenního života a mohli žít běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

Obr3

Kapacita týdenního stacionáře je 30 osob. Provoz stacionáře je od pondělí 6.00 hodin do pátku 18.00 hodin. Vyjímečně lze pobyt domluvit na základě individuálního požadavku zákonného zástupce či opatrovníka od neděle 18:00 hodin do soboty 8:00 hodin. V případech zvláštního zřetele lze pobyt domluvit nepřetržitě.

Podrobný rozpis plateb úhrady za poskytované služby v týdenním stacionáři naleznete v přiložené směrnici ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI.

Zobrazení: 2951

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze