• Jiné je tvé dítě, jiné ve svém duševním bohatství,
  • jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu
  • jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale ne horší.

 

Pomáháme při zvládání denních úkonů (oblékání, svlékání, orientace v domě i v okolí, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů) Míra podpory je zajištěna individuálně dle potřeb klientů na základě zmapovaných schopností a dovedností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 4365

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze