ČESKO SVÍTÍ MODŘE

2. 4. – Světový den porozumění autismu (WAAD)

2. – 30. 4. – ČESKO SVÍTÍ MODŘE

Po celý duben opět probíhá osvětová kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o autismu ČESKO SVÍTÍ MODŘE. Jejím cílem je zvýšit informovanost o problematice autismu ve společnosti a podpora včasné diagnostiky a intervence. Součástí osvětových akcí je také upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem a jejich zapojení do společnosti.

Co je to vlastně autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje.

Důsledkem poruchy je, že postižený dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

"Lidé na spektru jsou JINÍ... Ne horší."

Dle statistik se v současné době narodí každé 68. dítě s poruchou autistického spektra. V České republice žije na 150 tisíc osob s různou mírou a formou autismu. Za posledních 5 let stoupl počet dětí s autismem až trojnásobně.

Proč právě modrá barva?

Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření – oblastí, v nichž mají lidé s poruchami autistického spektra největší potíže.

Chcete se přidat?

Pokud chcete také vyjádřit svou podporu lidem s autismem, stačí si 2. dubna obléci něco modrého, podsvítit dům, byt či kancelář modrým světlem nebo se zúčastnit některé z akcí pořádaných v rámci kampaně.

"TO, CO OSOBY S AUTISMEM A JEJICH RODINY POTŘEBUJÍ NEJVÍCE, JE POROZUMĚNÍ A PODPORA."

Chcete se dozvědět více?

www.autismus.cz

www.nadejeproautismus.cz

www.nautis.cz

Zobrazení: 746