skupina


Principy naší služby, podle kterých postupujeme:

Pomáháme rodinám, pro které je nepřetržitá péče o osoby s hendikepem fyzicky i psychicky náročná a umožňujeme klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.

Usilujeme o zařazení do procesu transformace sociálních služeb. Transformací odstraníme nedostatky dosavadního způsobu života našich klientů. Obě naše budovy jsou částečně bariérové, většina pokojů je vícelůžkových. Technické zázemí a kanceláře se prolínají s prostorami klientů. Důsledkem je:

 

Zamýšlená vize znamená jistotu pro klienty, že najdou svůj trvalý domov v místní komunitě, naučí se žít samostatně, budou mít své trvalé soukromí, zlepší se jejich kvalita života, budou žít běžným způsobem ostatních občanů, mohou žít partnerským životem, budou využívat veřejné služby s jistotou, že podpora pracovníků zůstane dle jejich individuálních potřeb. Budou zachovány principy normality, rytmus běžného dne a týdne, oddělení sféry práce od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního období atd. Znamená to, že život klientů se bude stále víc podobat životu jejich současníků.

Postupujeme v přípravě na samostatný život, aby část klientů mohla žít v samostatných chráněných bytech v běžné zástavbě.
skupina

Spolupracujeme s o.p.s. Rytmus na zapojení schopných klientů na volný trh práce.

Pro ty, kteří nejsou samostatně schopni žít, plánujeme výstavbu dvou dvojdomků. MěÚ Semily nám vyšel vstříc a zablokoval prodej pozemků vhodných k výstavbě domků.

Potřebné změny při transformaci si vyžádají značné finanční prostředky, proto uvítáme jakoukoliv sponzorskou činnost, finanční výpomoc a pomoc při realizaci těchto aktivit.


Děkujeme vám, že máte pochopení pro snahu dát plný smysl životu našich spoluobčanů s hendikepem.

Zobrazení: 5495

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze