Plán akcí na rok 2018

 

CELOROČNÍ AKCE

Hudební kroužek každou středu v 15 hodin – střídavě na Dolním oddělení a v Brandově domě.

Návštěva kina Jitřenka – Bio senior – vybrané filmy o čtvrtcích

Canisterapie každé úterý odpoledne střídavě na havní budově a na budově 143

Hipoterapie dle zájmu klientů

Golf u pana Cermana dle zájmu klientů

Bowling dle zájmu klientů

Další kroužky s pracovníky podle rozvrhu a zájmu klientů.

Návštěva muzea a výstav dle zájmu klientů

Oslava narozenin klientů na odděleních – významnější jsou 18.,30.,40., ... narozeniny.


LEDEN

23. 1. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

Výlet klietů do Jičína (autem nebo autobusem, nebo vlakem) dle zájmu klientů


ÚNOR

Návštěva Jilemnice - Krakonoš

Přednáška pro klienty Bezpečná domácnost (p. Miksánek)

Přednáška pro klienty na téma Účelné vynakládání finančních prostředků (o. s. Rytmus)

6. 2. od 16 hod. Masopustní čaje v Golfu Semily – pořádá Podkrkonošská společnost

27. 2. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily


BŘEZEN

19.3 11 – 15 hodin Matějská pouť v Praze na Výstavišti

22.3. 13 hodin Diskotéka v Tereze pro klienty

26. 3. v 19 hodin – Koncert Hany Zagorové KC Golf Semily

26.-27. 3 8.30 od 17 hod. Jarní jarmark a Dny otevřených dveří – Život bez bariér Nová Paka

27. 3. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

Velikonoční prodejní trhy – KÚ Liberec

Velikonoční prodej ve Waldorfské škole

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně


DUBEN

2. 4. – Zapojení se do akce Světový den autismu

5. 4. od 17 hod.Vernisáž výstavy výrobků v rámci festivalu Patříme k sobě

27. 4. od 13:00 – Schůzka s rodiči s prodejem výrobků

24.4. Lucka Horáková 30 let

24.4. Jiří Lula 40 let

17.–20. 4. Festival Patříme k sobě – v Golfu Semily a v dalších městech

19.4. v 18 Diskotéka v Golfu

24. 4. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

26. 4. Pálení čarodějnic spojené s opékáním vuřtů

Setkání se zvířaty na farmě ve Stružinci – termín bude upřesněn

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně


KVĚTEN

16.5. 8 – 13 hodin Hry bez hranic – Život bez bariér Nová Paka

22.5. - 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

24.5. 13 hod. Diskotéka v Tereze pro klienty

Exkurze do hasičského domu v Podmoklicích – termín bude upřesněn

Exkurze do velkokapacitní kravína v Příkrém – termín bude upřesněn

Návštěva cukrárny

Tradiční vyjížďka na Dlouhý

Zpíváme country písně s hudební skupinou MuDr. Zahrádky.

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně.

Společné setkání s občany Benešova u Semil, termín bude upřesněn.


ČERVEN

3. 6. – 16 – 24 hod. Klášter žije – benefiční festival – Život bez bariér Nová Paka

13. 6. Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou – vysoupení klientů a prodej výrobků

17. 6. Letecký den v Hradci Králové – Open skies for handicapped

25. 6. Pouť v Semilech

26. 6. od 17 hod. Hovory nad otevřenou Biblí – muzeum Semily

Výlety jednotlivých oddělení na přání klientů

Společný poznávací výlet do Prahy – skupiny dle zájmů - datum bude upřesněn

Tak to umíme my – náměstí Semily – Podkrkonošská společnost

Zazpíváme si při opékání, kytara p. Koťátko

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně


ČERVENEC – SRPEN

Týden ve stanu u vody

Koupání na koupališti

Výlety na přání klientů – návštěva zámku a stezky v Janských Lázních

Diskotéky na přání klientů

Ozdravný pobyt na horách nebo u vody

13.7. Míša Cermanová 40 let

31. 8. Zahradní párty s opékáním – Loučení s prázdninami


ZÁŘÍ

Začátek září – společné setkání zákonných zástupců, opatrovníků a zaměstnanců s opékáním buřtů

20. 9. Disko v Tereze

19. 9. 8.3 - 13 hodin Hraní bez hranic – Život bez bariér Nová Paka

25. 9. od hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

Jičín město pohádky

Krakonošův trojboj – Podkrkonošská společnost

Sportovní den – kuželky, pinpong, člověče nezlob se, hod míčem, .

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně


ŘÍJEN

Semilské impulsy aneb Tvoříme duší – Golf Semily

Výstava exotického ptactva – Golf Semily

Akce v rámci týdne sociálních služeb – Den otevřených dveří

Muzikál dle nabídky divadla Brodway

19. 10. Schůzka s rodiči s prodejem výrobků

23. 10. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně

Tak to umíme my. Předvádění výrobků a prodej v Semilech na náměstí.


LISTOPAD

7.11. Beseda klientů ve spolupráci se sdružením Rytmus

21.11. Setkání s bývalými klienty a pracovníky.

26.–27. 11. 8:30–17 hod. Předv. jarmark a Dny otevřených dveří – Nová Paka – Život bez bariér

27. 11. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

Ples z nabídky Asociace poskytovatelů soc. služeb

Každé úterý odpoledne plavání v bazénu v Jičíně


PROSINEC

5. 12. Mikulášská nadílka v Tereze

5.12. Radka Petrboková 30 let

6. 12. Mikulášské čaje – Golf Semily – Podkrkonošská společnost

14 . 12. Vánoční posezení s rodiči v Tereze

18. 12. od 17 hod. Přemýšlení nad Biblí – muzeum Semily

20. 12. Štědrý večer v Tereze

Ples v Pěnčíně

Vánoční nákupy klientů v Liberci

Vánoční prodejní trhy – KÚ Liberec,

Waldorfská škola Semily,

Obecní úřad Benešov u Semil


Seznam se aktualizuje podle přání klientů, došlých nabídek a podnětů Kulturního kalendáře.
Zobrazeno: 2887