TheGrue.org

Poskytované služby

Typy poskytovaných služeb: 

 

01

 

Týdenní stacionář – pobytová služba.

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 50 let.

Cíl pobytové služby: Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní rozhodování,plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do místního společenství.

Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

02

Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj jejich osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejích každodenního života a mohli žít běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

 

03

 

Kapacita týdenního stacionáře je 29 osob. Provoz stacionáře je od pondělí 6.00 hodin do pátku 18.00 hodin.

Podrobný rozpis plateb úhrady za poskytované služby v týdenním stacionáři naleznete v přiložené směrnici ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Denní stacionář - ambulantní služba.

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 50 let.

 

04

 

Cíl ambulantní služby Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní rozhodování, plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do místního společenství.
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Posláním denního stacionáře je umožnit docházejícím klientům pobyt v domácím prostředí týdenního stacionáře. Formou pracovních činností v dílnách získávají nácvik a upevňování motorických i psychických schopností a dovedností. V rámci pracovních a volnočasových aktivit podporujeme uživatele v dalším sociálním začleňování – zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života. Jsou to služby dle přání a potřeb uživatelů, které směřují ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Naše služba znamená i nabídnutou ruku rodinám, které by mohly podlehnout vyčerpání, mezilidským konfliktům z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Rodinným příslušníkům či přátelům klientů tím nabízíme časový prostor pro možnost seberealizace v pracovním procesu. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

Kapacita denního stacionáře je 10 osob, jde o maximální okamžitou kapacitu. Provoz stacionáře je od pondělí do pátku, každý den od 7.00 do 18.00 hodin

Podrobný rozpis plateb úhrady za poskytované služby v denním stacionáři naleznete v přiložené směrnici ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Odlehčovací služba.

Forma poskytované služby: ambulantní a pobytová

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 60 let. 

05

 

Cílem odlehčovací služby je zajištění nezbytného odpočinku fyzickým osobám, které se starají o osobu s hendikepem.
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

06

 

Posláním odlehčovacích služeb je umožnit služby těm osobám, jejichž zákonní zástupci potřebují určitou dobu.

 • k nezbytnému odpočinku
 • k vyřešení problémových situaí v rodinách v době nemoci
 • k nástupu na operaci, k pobytu v lázních
 • k dovolené a k rekreaci rodičů pečujících celoročně o postižené dítě
 • při uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy rodiče nejsou schopni zajistit péči doma
 • k vyřízení krátkodobých záležitostí

07

 • Kapacita ambulantní odlehčovací služby: 2 osoby
 • Provoz ambulantní služby: v pondělí až pátek od 7.00 – 18. 00 hod.
 • Kapacita pobytové odlehčovací služby: 8 osob – jedná se o maximální celkovou kapacitu pobytové formy služby. Toto číslo odpovídá pouze víkendovému provozu, v týdnu je kapacita služby nižší ( 2 osoby).
 • Provoz pobytové odlehčovací služby: nepřetržitý
 • Úhradu za odlehčovací služby naleznete v přiložené směrnici ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY.
Zobrazeno: 7529